בניית אסטרטגיה

ליווי אסטרטגי ופיתוח תוכן

בניית אסטרטגיה

כל פעילות מותג דורשת יצירת אסטרטגיה.
לעתים זוהי מטרה נקודתית עבור סגמנט מסוים ולעתים

נקיטת דרך פעולה ארוכת טווח.
ניתן לעבוד במספר מודלים – לפי בניית תכנית רבעונית/שנתית או יחידה.

Menu