החברה הכלכלית

ליווי אסטרטגי ופיתוח תוכן

החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא

החברה הכלכלית היא חברת בת עירונית הפועלת לקידום אורבני ויזמות.
יחד, עבדנו לאורך תקופה על מספר פרויקטים משמעותיים – הקמת הקייטרינג העירוני הראשון בארץ,
הקמת מותג וסדרת אירועי ׳דרייב אין׳ לתושבי העיר ומיתוג מחדש של מועדון העסקים בעיר.

Menu