ניהול קריאטיב חיצוני

העובדים שלכם הניהול שלי

ניהול קריאטיב חיצוני

אתם עובדים עם ספקים קבועים ורוצים מישהו שיסנכרן בין כולם ויתן את הטון הקריאטיבי?
יקח אחריות עיצובית ויבנה עבורם גאנט עבודה מסודר?
יקיים פגישות בין כל הספקים ויניע אותם למטרה משותפת? דברו איתי.

Menu