IEOD

יצירת אופי ושפה מותגית

החברה הישראלית הראשונה לפינוי מוקשים

תהליך מיתוג וליווי של חברת האם ieod וחברת הבת imag בפיתוח שפה גרפית, אתר, אלמנטים לכנסים, חומרים שיווקיים ועוד.

Menu