ליווי צוות בפיצוח ופיתוח

תהליך שנתי

ליווי צוות בפיצוח ופיתוח

לפעמים אתם לא רוצים רק את הפתרון, אלא ליווי ארוך טווח
שיאפשר למישהו מבחוץ להגיע לפגישה שבועית או חודשית
ולייצר חשיבה מרעננת, סקירה או מצגת על דוגמאות מהעולם.

ליווי כזה ניתן באופן פיזי או וירטואלי וכן, בכל מקום בעולם (:

Menu